• Βιολογικά κρασιά από τους αμπελώνες Δημακόπουλου
  • Φεγγές... ένα λευκό κρασί 4 διαστάσεων!
  • Κυπέλισσος ένα διαφορετικό κρασί από την συνύπαρξη 14 ποικιλιών

Find out our wine collection

In this page you will find a "exhibition" of our organic wines. See their showcases. Photographs by selecting them grow for more detail. Clicking "More" you can get even more information.


FEGGES Light greenish color Delicate aromas of exotic fruits. Fine fruity and fresh, cool, gentle, taste full of flavor. Serving Suggestions: dishes with vegetables, tarts, risotto, soft cheese and fruit desserts.

More
cart

KIPELISSOS Shiny, normal intensity rose color. Fresh distinctive floral aromas, fruit. Cool, soft fresh, peppery in the mouth.

More
cart

DIPSAKOS Deep ruby-purple color. Rich, ripe, distinctive bouquet. Rich, ripe, warm in the mouth without harsh tannins, long lasting.

More
cart