Αμπελώνες Τριανταφυλλόπουλου, εσωτερικό οινοποιείου, κάβα βαρελιών
Fegges Αμπελώνες Δημακόπουλου Βασιλικό Αχαϊας

Fegges
Dimakopoulos Vineyards


Varieties

Dry White Wine Selection of 9 varieties

Vintage

2014

Organoleptic Characters

Light greenish color Delicate aromas of exotic fruits. Fine fruity and fresh, cool, gentle, taste full of flavor. Serving Suggestions: dishes with vegetables, tarts, risotto, soft cheese and fruit desserts. Best served at 9°C-11°C

Food Match

Serving Suggestions: dishes with vegetables, tarts, risotto, soft cheese and fruit desserts.