Οι Αμπελώνες Δημακόπουλου

Μεταξύ του Ερύμανθου και του όρους Παναχαϊκού και σε υψόμετρο 130 μέτρα από τη θάλασσα, βρίσκεται η εύφορη πεδιάδα του Βασιλικού. Στην περιοχή αυτή, η οποία είναι προστατευμένη από τους νότιους ζεστούς ανέμους αλλά ταυτόχρονα ανοικτή στην θάλασσα του Πατραϊκού Κόλπου και στην δροσιά των θαλασσινών ανέμων, δεσπόζουν οι βιολογικοί αμπελώνες Δημακόπουλου. Οι Αμπελώνες Δημακόπουλου είναι μια ιδιόκτητη έκταση 70 στρεμμάτων στην οποία καλλιεργούνται από το 1997 με πιστοποιημένο βιολογικό τρόπο οι ελληνικές ποικιλίες: Μοσχάτο Ρίου, Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Ροδίτης , Mαυροδάφνη, Αγιωργήτικο, Κοριτσάνος ερυθρός και οι διεθνείς ποικιλίες το Merlot και το Cabernet Sauvignon. Το σχήμα μόρφωσης των αμπελιών είναι το παραδοσιακό για την περιοχή κυπελλοειδές σχήμα πάνω στο οποίο κάθε χρόνο διαμορφώνεται με τέχνη το καιρό του κλαδέματος η παραγωγή κάθε ποικιλίας.

Καθώς οι καλλιεργούμενες ποικιλίες των αμπελώνων μας είναι οινοποιήσιμες, η εφαρμογή ενός σωστού αρδευτικού προγράμματος. ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των παραγόμενων σταφυλιών και – άρα των κρασιών μας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό είναι αφενός μεν ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου εφαρμογής της άρδευσης ανάλογα με τα υδατικές απαιτήσεις των φυτών στα διαφορετικά φαινολογικά στάδια και αφετέρου, η υδατική κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτά κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω έχει εγκατασταθεί υπόγειο αρδευτικό σύστημα με σταγονίδια σε όλους τους αμπελώνες μας. Η εφαρμογή του αρδευτικού νερού γίνεται με γνώμονα την εμπειρία και τις ικανότητες των αμπελουργών σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συμθήκες (βλαστικό στάδιο, εξατμισοδιαπνοή, βάθος ριζικού συστήματος κ.λ.π.) έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη. Κύρια πηγή των αναγκαίων υδατικών αρδευτικών πόρων αποτελεί η ιδιόκτητη γεώτρηση που διανοίχτηκε το 1985 και έκτοτε τροφοδοτεί τις εκτάσεις με το πολύτιμο νερό που βρίσκεται στο πλούσιο υδάτινο υπέδαφος.

Η άριστη ποιότητα του (βάση των σχετικών αναλύσεων) συνίσταται στο ουδέτερο ph, την μέση περιεκτικότητα σε άλατα και την υψηλή του περιεκτικότητα σε ιχνοστοιχεία. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη του ποταμού Πύρρου λίγα μέτρα πιο κάτω ενισχύει και διατηρεί το νερό στα υπόγεια στρώματα του εδάφους της περιοχής.Η σωστή αρδευτική πολιτική που εφαρμόζεται από τους οινοποιούς – αμπελουργούς μας έχει ως γνώμονα την διατήρηση της κατάλληλης υδατικής κατάστασης των φυτών της κάθε ποικιλίας σύμφωνα πάντα με τις καλλιεργητικές συνθήκες και τον τελικό του προορισμό ως τελικό προϊόν.Τέλος αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι τόσο η σωστή καλλιεργητική πολιτική και η επιλογή βιολογικών πρακτικών (λίπανση με κοπριά, φρεζαρίσματα, ανακύκλωση χώματος κ.λ.π) όσο και η τοποθεσία των αμπελώνων δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε οι αμπελώνες να αποτελούν καταφύγιο κάποιων ειδών άγριων ζώων όπως αλεπούδων, λαγών, ασβών, τρωκτικών. Η ύπαρξη ζώων όπως επίσης και άγριων φυτών αποδεικνύουν την ζωντάνια, την ζωτικότητα και την παραγωγικότητα των εκτάσεων μας.